• 尼龍管 (NYLON 12)
  • 尼龍管 (NYLON 12)

尼龍管 (NYLON 12)

型號 : NYLON HOSE (HA/HAR)

AIR HOSE - NYLON HOSE (Nylon 12) 

尼龍直管

公制單位

產品編號 外徑(mm) 內徑(mm) 長度(M) 溫度   工作壓力 23°C (73.4 °F)
HA2504 4 2.5 200  -40°C~+110°C  (-40°F ~+230°F) 225 PSI (16Bar/1.6MPa)
HA0406 6 4 100
HA0608 8 6 100
HA0810 10 8 100
HA0912 12 9 100

英制單位

產品編號 外徑(inch) 內徑 (inch) 長度(M) 溫度  工作壓力 23°C  (73.4 °F)
HA104180 1/4 0.18 100   -40°C~+110°   (-40°F ~+230°F) 225 PSI (16Bar/1.6MPa)
HA508500 5/8 0.5 100
HA308275 3/8 0.275 100
HA102375 1/2 0.375 100

 

AIR HOSE - NYLON HOSE (Nylon 12) 

尼龍捲管

公制單位

產品編號 內徑(mm) 外徑(mm) 長度(M) 溫度   工作壓力 23°C (73.4 °F)
HN12R0406 4 6 7.5/15 -40°C~+110°C (-40°F ~+230°F) 225 PSI (16Bar/1.6MPa)
HN12R0608 6 8
HN12R7510 7.5 10
HN12R0912 9 12

英制單位

產品編號 外徑(inch) 內徑 (inch) 長度(FT) 溫度  工作壓力 23°C  (73.4 °F)
HN12R104180 1/4 0.18 25/50 -40°C~+110°C (-40°F ~+230°F) 225 PSI (16Bar/1.6MPa)
HN12R308275 3/8 0.275
HN12R102375 1/2 0.375

尼龍12可使用於液體和部分化學品。 適用於燃油管路,油管,油箱管,空氣管路,排水管等。

 

產品特色 :

1. 具抗濕性和耐磨損

2. 高耐熱和耐寒性

3. 耐化學藥品

4. 耐低溫

5. 優異的耐用性

6. 低滲透性和耐燃料性

7. 符合國際規範 : ISO 14743

相關產品